Contact

Op deze pagina kunt u de contactgegevens van de camping vinden

/

Inlichtingen en vragen

Voor inlichtingen en vragen kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Telefoon: 0(031) 117 371217

Mail: woordhoeve@zeelandnet.nl

Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer: Door het lezen en het gebruiken van de op onze website gepresenteerde informatie, ontstaat nooit een zakelijke relatie of een andersoortige contractuele verhouding tussen u en camping de Woordhoeve. Alle informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorg uitgezocht en gepresenteerd. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Camping de Woordhoeve is tevens niet verantwoordelijk voor informatie van derden, waar wij d.m.v. hyperlinks naar verwijzen. Deze behoren toe aan de originele auteur, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Privacyverklaring: Camping de Woordhoeve respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Camping de Woordhoeve is ook uw adres voor renovatie-, bouw-, grond-, weg-, waterbouwwerkzaamheden en onderhoud van groenvoorziening.Voor meer informatie over overnachten, klik voor meer informatie